Minh bạch thông tin

Là dịch vụ cung cấp hệ thống phần mềm để người sử dụng thu thập, nhập thông tin từ các khâu trong chuỗi sản xuất một lần theo quy trình chuẩn.

backtop